Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHCQ_VB2

Thông báo về việc kiểm tra đánh giá quá trình các học phần trong học kỳ II năm học 2019 - 2020 (31/03/2020)
.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Nhà trường hướng dẫn công tác kiểm tra đánh giá các học phần trong học kỳ II năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Nhà trường không tổ chức thi giữa kỳ theo hình thức Trắc nghiệm khách quan trên máy tính cho các học phần học trong học kỳ II năm học 2019 - 2020.

2. Hình thức, thời điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ do Giảng viên đề xuất và tổ chức thực hiện.

3. Số lần kiểm tra đánh giá giữa kỳ: Thực hiện 1 lần đối với các học phần của khóa 57 trở về trước và các học phần từ 3 tín chỉ lý thuyết trở xuống của khóa 58 trở về sau; thực hiện 2 lần đối với các học phần từ 4 tín chỉ lý thuyết trở lên của khóa 58 trở về sau.

4. Các sinh viên học các học phần chuyển đổi liên hệ Giảng viên để được tạo tài khoản trên hệ thống LMS hoặc VinhUni E-Learning để tham gia đánh giá quá trình.
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 21

Lượt truy cập: 505237