Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHCQ_LT

Thông báo về thời gian xử lý học vụ của kỳ 2 năm học 2014-2015 (09/02/2015)
Sinh viên cần chú ý về thời gian xử lý học vụ của kỳ 2 năm học 2014-2015
      Theo quy chế của Nhà trường, thời gian đăng ký học muộn được thực hiện trong 2 tuần đầu kể từ khi bắt đầu kỳ học của khóa học; thời gian hủy các học phần được thực hiện trong 3 tuần đầu kể từ khi bắt đầu kỳ học của khóa học. Vì vậy, ngoài thời gian được quy định như trên, Nhà trường sẽ khóa hệ thống và không xử lý học vụ nữa. Sinh viên nếu có nhu cầu thì trước hết phải kiểm tra thời gian bắt đầu học của học phần và khóa học mà bản thân định đề xuất đăng ký rồi mới viết đơn, cụ thể:
  

ĐKH cùng với khóa

Thời gian được

ĐKH muộn

Thời gian được

 hủy học phần

52

12/01/2015 đến 25/01/2015

12/01/2015 đến 01/02/2015

53

26/01/2015 đến 08/02/2015

26/01/2015 đến 15/02/2015

54

(Những ngành có học GDQP)

05/01/2015 đến 18/01/2015

05/01/2015 đến 25/01/2015

54

(Những ngành không học GDQP)

02/02/2015 đến 15/02/2015

02/02/2015 đến 08/03/2015

55

02/02/2015 đến 15/02/2015

02/02/2015 đến 08/03/2015

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 7

Lượt truy cập: 1170312