Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHCQ_LT

Thông báo về việc hoàn thành việc đăng ký học kỹ năng mềm học kỳ hè 2017 - 2018 (22/06/2018)
Dành cho CVHT, sinh viên các khóa

Danh sách sinh viên khóa 55, 56 phải nạp tiền để CVHT đăng ký thêm thực tập, hoàn thành việc đăng ký học kỹ năng mềm học kỳ hè 2017 - 2018: 


Link Khóa 55: http://bit.ly/2JXpoGl
Link Khóa 56: http://bit.ly/2KcycVe
----------------------------------------------


Những sinh viên đã đăng ký học kỹ năng mềm trong học kỳ hè 2017 - 2018, ở danh sách trên phải đóng đủ tiền để CVHT đăng ký thêm thực tập và việc đi thực tập sẽ tiến hành ở học kỳ sau (kỳ sau sinh viên không phải đóng tiền để đăng ký thực tập) CVHT sẽ phối hợp với phòng Đào tạo lập danh sách đối tượng trên thông báo cho sinh viên được biết.


Trong quá trình CVHT xử lý đăng ký, nếu sinh viên đã đăng ký kỹ năng mềm nhưng chưa đóng đủ tiền để CVHT đăng ký thêm thực tập (như đã nêu) thì CVHT sẽ tiến hành hủy đăng ký học kỹ năng mềm của sinh viên.


Thời gian xử lý: từ 25/6 đến 13/7/2018
<CVHT sẽ rà soát và đăng ký cho sinh viên, sinh viên chủ động đóng tiền vào để CVHT xử lý>


Lưu ý: Sinh viên học không học kỹ năng mềm trong học kỳ hè 2017 - 2018 này sẽ phải học kỹ năng mềm vào học kỳ hè 2018 - 2019.

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 11

Lượt truy cập: 1155010