Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHCQ_LT

Thông báo: Kế hoạch đăng ký học và xử lý học vụ học kỳ hè 2018 - 2019 (16/05/2019) Lần 2 (16/05/2019)
Cho sinh viên hệ chính quy (nhắc lại)
Kế hoạch đăng ký học và xử lý học vụ học kỳ hè 2018 - 2019

Nhà trường thông báo cho sinh viên, cố vấn học tập, trợ lý đào tạo kế hoạch học kỳ hè năm học 2018 - 2019 như sau:
* Từ 16/5 - 22/5/2019, sinh viên nạp học phí vào tài khoản đăng ký học 

* Từ  22/5 - 03/6/2019, Sinh viên các khóa đăng ký học
+ K55: 22/5 - 23/5/2019
+ K56: 24/5 - 25/5/2019
+ K57: 26/5 - 28/5/2019
+ K58: 29/5 - 31/5/2019
+ K59: 01/6 - 03/6/2019

* Từ  04/6 - 06/6/2019, sinh viên, đăng ký chéo tất cả các khóa 

* Từ  07/6 – 09/6/2019, sinh viên nạp “Phiếu đăng ký học bổ sung” cho CVHT

* Từ  10/6 – 13/6/2019, sinh viên làm “Phiếu đăng ký học chuyển đổi” và nạp “Đơn đăng ký học chuyển đổi” cho CVHT 

* Từ  14/6 – 20/6/2019, CVHT xử lý đăng ký học;

* Từ  21/6 -25/6/2019, sinh viên truy cập trang đăng ký học, kiểm tra lại danh sách các học phần đã đăng ký nếu có sai sót thì phải báo về CVHT để được hỗ trợ xử lý (CVHT rà soát theo phiếu đăng ký học bổ sung và phiếu đăng ký học chuyển đổi của sinh viên để xử lý bổ sung). Sinh viên nạp lại “Phiếu đăng ký học chuyển đổi” cho CVHT để nhận lại “Đơn đăng ký học chuyển đổi”

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 13

Lượt truy cập: 5804615