Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Cao học

Thông báo thi học phần: PPDH Ngữ văn 2 và PPDH ngữ văn 3 cho sinh viên lớp 52B Ngữ văn học NVSP Thời gian: Bắt đầu thi 6h45phút ngày 24/05/2015 Tại phòng học: B2.405 (23/05/2015)
Thông báo thi học phần: PPDH Ngữ văn 2 và PPDH ngữ văn 3 cho sinh viên lớp 52B Ngữ văn học NVSP Thời gian: Bắt đầu thi 6h45phút ngày 24/05/2015 Tại phòng học: B2.405
Thông báo thi học phần: PPDH Ngữ văn 2 và PPDH ngữ văn 3 cho sinh viên lớp 52B Ngữ văn học NVSP
Thời gian: Bắt đầu thi 6h45phút ngày 24/05/2015
Tại phòng học: B2.405
Đề nghị sinh viên đi thi đúng giờ; Lớp trưởng Nguyễn Thị Phương Anh thông báo đến 17 sinh viên đăng ký học.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH THI LẦN 1
Tên học phần : Phương pháp dạy học Ngữ văn 2 Mã học phần : Số TC : 2
Mã danh sách thi : NVSP2-K52 Thi tại phòng  học : B2.405
Ngày thi : 24/5/2015 Viết 90p Ca thi : 1 (06:45-08:15) Phòng số : 1
STT SBD Mã SV Họ đệm  Lớp Số tờ Ký nộp Ghi chú
1 101 1156042051 Nguyễn Thị Phương Anh        
2 102 1156042056 Nguyễn Thùy Dung        
3 103 1156043337 Võ Thị Thanh Hiếu        
4 104 1156043306 Nguyễn Thị Nhung        
5 105 1156043316 Sầm Thị Liễu        
6 106 1156043331 Vũ Thị Thanh Lương        
7 107 1156043330 Phạm Thị Nguyệt        
8 108 1156042057 Lê Duy Tín        
9 109 1156043328 Nguyễn Duy Nhã        
10 110 1156043320 Tô Thanh Tuấn        
11 111 1156043321 Thái Thị Thi        
12 112 1156043340 Đàm Thị Hảo        
13 113 1156043339 Đặng Thị Hồng Ngọc        
14 114 1156043341 Nguyễn Thị Chinh        
15 115 1156043332 Trịnh Thị Oanh        
16 116 1156043342 Lê Thị Hương        
17 117 1156043304 Trần Thị Tươi        
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:
Họ tên và chữ ký CBCT thứ nhất: Họ tên và chữ ký CBCT thứ hai:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH THI LẦN 1
Tên học phần : Phương pháp dạy học Ngữ văn 3 Mã học phần : Số TC : 2
Mã danh sách thi : NVSP3-K52 Thi tại phòng  học : B2.405
Ngày thi : 24/5/2015 Viết 90p Ca thi : 2 (08:30-10:00) Phòng số : 1
STT SBD Mã SV Họ đệm  Lớp Số tờ Ký nộp Ghi chú
1 201 1156042051 Nguyễn Thị Phương Anh        
2 202 1156042056 Nguyễn Thùy Dung        
3 203 1156043337 Võ Thị Thanh Hiếu        
4 204 1156043306 Nguyễn Thị Nhung        
5 205 1156043316 Sầm Thị Liễu        
6 206 1156043331 Vũ Thị Thanh Lương        
7 207 1156043330 Phạm Thị Nguyệt        
8 208 1156042057 Lê Duy Tín        
9 209 1156043328 Nguyễn Duy Nhã        
10 210 1156043320 Tô Thanh Tuấn        
11 211 1156043321 Thái Thị Thi        
12 212 1156043340 Đàm Thị Hảo        
13 213 1156043339 Đặng Thị Hồng Ngọc        
14 214 1156043341 Nguyễn Thị Chinh        
15 215 1156043332 Trịnh Thị Oanh        
16 216 1156043342 Lê Thị Hương        
17 217 1156043304 Trần Thị Tươi        
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:
Họ tên và chữ ký CBCT thứ nhất: Họ tên và chữ ký CBCT thứ hai:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 10

Lượt truy cập: 5804822