Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHCQ_LT

Thông báo: DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN BỊ HỦY ĐĂNG KÝ (28/10/2016)
Thông báo dành cho sinh viên, TLĐT và CVHT các khoa
Sau khi tiến hành rà soát lại các lớp học phần đã đăng ký học, dựa trên quy định điều kiện mở lớp học phần có 1 số lớp học phần được đưa vào diện hủy lớp. Kèm theo sinh viên đăng ký các học phần tương ứng sẽ bị hủy đăng ký (có danh sách cụ thể kèm theo ở thông báo này.

Cố vấn học tập các khoa kiểm tra và rà soát lại tất cả các trường hợp sinh viên có trong danh sách, nếu có vấn đề gì về bất cứ trường hợp sinh viên nào báo về phòng Đào tạo trước 10h00 ngày 31 tháng 10.
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 9

Lượt truy cập: 27418