Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Cao học

THÔNG BÁO Lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên cao học khóa 26 tại trường Đại học Vinh (Thi ngày 14-12-2019) (12/12/2019)
THÔNG BÁO Lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên cao học khóa 26 tại trường Đại học Vinh

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:  203 /TB- ĐHV                                            Nghệ An, ngày 11  tháng 12 năm 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                  

THÔNG BÁO

Lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra

cho học viên cao học khóa 26 tại trường Đại học Vinh

 

 


Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo Thạc sĩ;

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên cao học khóa 26 của Trường Đại học Vinh sau khi kết thúc chương trình học tập.

Nhà trường Thông báo Lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho học viên cao học khóa 26 tại Trường Đại học Vinh như sau:

1.      Thời gian tổ chức thi: Ngày 14.12.2019 (cả ngày thứ 7)

-         Buổi sáng từ 7h00 thi các kỹ năng : Nghe, Đọc, Viết

-         Buổi chiều từ 13h30 thi kỹ năng Nói

2.      Địa điểm thi: Khu vực nhà A2, A3 trường Đại học Vinh

3.      Danh sách phòng thi và số báo danh: 15 phòng thi (có file đính kèm)  

4.      Định dạng đề thi: VSTEP (bậc 3-5)

5.      Hình thức thi: trên giấy

 

Lưu ý:

- Khi tham gia dự thi học viên phải mang theo chứng minh nhân dân gốc hoặc thẻ căn cước công dân  để kiểm tra nhận diện trước khi vào phòng thi.

- Học viên nhớ mang theo bút chì để tô phiếu trả lời trắc nghiệm.

 

 

           

 

Nơi gửi:

     - Hiệu trưởng (để b/c);

     - SĐH, ĐBCL, KH-TC, SPNN (để p/h);

     - Lưu HC-TH, GDTX.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                         Đã ký

 

 

TS. Trần Bá Tiến

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 17

Lượt truy cập: 505144