Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHCQ

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi tiếng Anh B1 chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 54 hệ chính quy (15/01/2016)
Căn cứ nguyện vọng của sinh viên và đề nghị của các khoa đào tạo về việc điều chỉnh lịch thi tiếng Anh B1 chuẩn đầu ra nhằm giúp sinh viên có thời gian ôn tập, tránh trùng lặp lịch thi các học phần chính quy và tạo điều kiện cho một số sinh viên tiếp tục đăng ký sau khi có kết quả thi của hai học phần tiếng Anh, Nhà trường thông báo kế hoạch điều chỉnh như sau:
http://daotaolientuc.vinhuni.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/ngoai-ngu/seo/thong-bao-ve-viec-dieu-chinh-ke-hoach-thi-tieng-anh-b1-chuan-dau-ra-cho-sinh-vien-khoa-54-he-chinh-quy-57809
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 15

Lượt truy cập: 505110