Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHCQ_LT

Thông báo về việc chuẩn bị cho xét công nhận tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2015 (23/04/2015)
Cho sinh viên Khóa 52 trở về trước
Thông báo về việc chuẩn bị cho xét công nhận tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2015 

Kính gửi : Lớp trưởng và sinh viên các lớp khóa 52 hệ chính quy

                Để chuẩn bị cho việc xét công nhận tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2015 theo kế hoạch của Nhà trường. Phòng Đào tạo thông báo đến lớp trưởng và các sinh viên khóa 52 chính quy thực hiện các nội dung sau:

- Tiến hành kiểm tra, chính xác hóa thông tin cá nhân trên hệ thống phần mềm (họ tên, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, giới tính). Riêng nơi sinh đề nghị sinh viên chỉ ghi huyện, tỉnh theo giấy khai sinh (bỏ phần xã, phường), phần giới tính phải ghi đúng. Trước ngày 15/5/2015 sinh viên phải hoàn thành xong thông tin cá nhân, sau thời hạn đó nhà trường sẽ chốt lại thông tin nếu ai còn sai sót, hoặc thiếu thông tin khi xét, in cấp văn bằng nhà trường không chịu trách nhiệm.

- Đối với các sinh viên liên thông đề nghị nộp những giấy tờ sau về Phòng Đào tạo trước ngày 12/5/2015 để làm thủ tục xét công nhận tốt nghiệp:

+ 01 bảng điểm gốc toàn khóa hệ cao đẳng và 01 bản sao có công chứng để lưu giữ.

+ 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng.

+ 01 bản gốc chứng chỉ GDTC, GDQP-AN được cấp ở hệ cao đẳng (để đối chiếu) và 01 bản sao có công chứng để lưu giữ.

            Quy trình xét công nhận tốt nghiệp: Nhà trường sẽ tổ chức xét đợt 1 cho khóa 52 chính quy vào cuối tháng 5/2015 cho các sinh viên đã hoàn thành xong chương trình và đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.

            Sinh viên khóa 51 trở về trước xét công nhận tốt nghiệp nộp đơn (theo mẫu đăng trang đăng ký học hoặc website phòng Đào tạo) tại Phòng Đào tạo và văn phòng khoa trước ngày 20/5/2015.

Các sinh viên phải hoàn thành học phí và các khoản kinh phí có liên quan trước khi xét công nhận tốt nghiệp. 

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 8

Lượt truy cập: 1326543