Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHCQ_LT

Thông báo thay đổi lịch thi và phòng thi hk1 năm học 2016-2017 (02/01/2017)
.
Nhà trường thông báo thay đổi lịch thi và phòng thi  đối với các các môn học sau:
1. Giải phẫu sinh lý trẻ em(SH20018)_3 đăng ký học ở Khóa 56 (đổi lịch thi và phòng thi)
2. Thực vật học 1(SH20090)_3 đăng ký học ở Khóa 56 (đổi lịch thi và phòng thi)
3. Định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp (KT20029)_3 đăng ký học ở Khóa 55 (đổi phòng thi)
4. PP cho trẻ làm quen với TPVH(MN21009)_4 đăng ký học ở Khóa 55 (đổi lịch thi và phòng thi)
5. Dân tộc học đại cương(LS20005)_3 đăng ký học ở Khóa 56 (đổi lịch thi và phòng thi)
Đề nghị sinh viên xem lại lịch thi trên trang cá nhân để thực hiện.
                                                                            Nghệ An, ngày 30 tháng 12 năm 2016
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 7

Lượt truy cập: 386033