Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHCQ

Thông báo v/v chuyển phòng học từ ngày 18/01/2016 đến 29/01/2016 (do trùng phòng thi học kỳ 1 năm học 2015-2016) (19/01/2016)
Cho sinh viên đang học từ ngày 18/01/2016 đến 29/01/2016
           Hiện nay để Nhà trường tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế nên phải chuyển một số phòng học ra khỏi khu vực thi, Vì vậy Nhà trường thông báo cho toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên các khoá đang học trong thôi gian thi của Nhà trường theo dõi lịch chuyển phòng học của một số học phần đang học từ ngày 18/01/2016 đến ngày 29/01/2016, cụ thể như sau:

   

Ngày thi

Phòng

Lớp tín chỉ

Người dạy

Tiết

Chuyển

18/01/2016

B2 101

Đề án Tài chính - Tiền tệ(215)_04_TH

Hoàng Thị Thanh Huyền

1->5

A2 104

18/01/2016

B2 102

Đề án Tài chính - Tiền tệ(215)_08_TH

Nguyễn Thị Anh Giang

1->5

A2 301

18/01/2016

B2 104

Hóa học đại cương (nhóm ngành môi trường)(215)_02

Trương Thị Bình Giang

4->5

A4 102

18/01/2016

D3 101

Hình học cao cấp(215)_01

Nguyễn Ngọc Bích

8->10

D3 402

18/01/2016

D3 103

Kỹ thuật thi công 2(215)_03

Nguyễn Đức Xuân

6->8

A2 104

18/01/2016

B3 102

Nhập môn khoa học giao tiếp(215)_01

Hồ Thị Hạnh

1->2

A3 204

18/01/2016

B3 102

Điện tử tương tự và số(215)_01

Nguyễn Thị Minh

3->5

A3 204

18/01/2016

B3 102

Đánh giá đất đai(215)_01

Đào Khang

8->10

A3 204

18/01/2016

B3 103

Xác suất - Thống kê B(215)_03_QLDD

Nguyễn Duy Bình

1->2

A2 204

18/01/2016

B3 103

Lý thuyết mạch điện I(215)_01

Nguyễn Thị Kim Thu

3->5

A2 204

18/01/2016

B3 103

Xác suất - Thống kê A (Nhóm ngành Tự nhiên và Kỹ thuật)(215)_12_Đợt 4

Nguyễn Trung Hoà

6->8

A2 204

18/01/2016

B3 104

Hình học đại số(215)_01

Nguyễn Hữu Quang

1->3

A3 105

18/01/2016

B3 104

Giáo dục pháp luật thực hành (CLE)(215)_01

Nguyễn Thị Thanh Trâm

7->10

A3 105

18/01/2016

B3 201

Luật đất đai(215)_01

Nguyễn Thị Phương Thảo

6->8

A4 102

18/01/2016

B3 201

Luật thương mại 2(215)_01

Phan Nữ Hiền Oanh

9->10

A4 102

18/01/2016

B3 202

Luật thương mại 2(215)_02

Phan Nữ Hiền Oanh

6->7

A2 101

 

 

 

 

 

 

19/01/2016

B2 102

Ngoại ngữ 2(Tiếng Anh)(215)_08

Phạm Xuân Sơn

7->10

A2 104

 

 

 

 

 

 

20/01/2016

B2 102

Ngoại ngữ 2(Tiếng Anh)(215)_09

Nguyễn Thị Phương Thảo

6->9

A2 104

 

 

 

 

 

 

22/01/2016

B2 202

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)(215)_79

Vũ Thị Hà

8->10

D3 101

22/01/2016

B2 104

Ngoại ngữ 2(Tiếng Anh)(215)_10

Thái Anh Tuấn

2->5

A4 102

22/01/2016

B2 101

Đề án Tài chính - Tiền tệ(215)_02_TH

Đoàn Thị Ngọc Hân

6->10

D3 102

 

 

 

 

 

 

23/01/2016

B2 101

Đề án Tài chính - Tiền tệ(215)_01_TH

Bành Thị Thảo

6->10

D3 102

23/01/2016

B2 202

Tổ chức khách sạn(215)_01

Võ Thị Anh Mai

6->8

D3 101

23/01/2016

B2 101

Đề án Tài chính - Tiền tệ(215)_03_TH

Hoàng Thị Việt

1->5

D3 102

23/01/2016

B2 102

Đề án Tài chính - Tiền tệ(215)_06_TH

Trịnh Thị Hằng

1->5

D3 103

23/01/2016

B2 202

Toán B(215)_03

Nguyễn Duy Bình

4->5

D3 101

 

 

 

 

 

 

24/01/2016

B2 101

Đề án Tài chính - Tiền tệ(215)_07_TH

Nguyễn Thanh Huyền

6->10

D3 102

 

 

 

 

 

 

25/01/2016

A5 202

Cơ sở di truyền và chọn giống ĐV thuỷ sản(215)_01

Lê Minh Hải

3->5

 

25/01/2016

A5 301

Chăn nuôi cơ bản(215)_01

Hoàng Thị Mai

3->5

 

25/01/2016

A5 302

Giống cây trồng(215)_01

Nguyễn Tài Toàn

3->5

 

 

 

 

 

 

 

26/01/2016

B2 102

Ngoại ngữ 2(Tiếng Anh)(215)_08

Phạm Xuân Sơn

7->10

A2 104

 

 

 

 

 

 

27/01/2016

B2 102

Ngoại ngữ 2(Tiếng Anh)(215)_09

Nguyễn Thị Phương Thảo

6->9

A2 104

 

 

 

 

 

 

29/01/2016

B2 104

Ngoại ngữ 2(Tiếng Anh)(215)_10

Thái Anh Tuấn

2->5

A4 102

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 10

Lượt truy cập: 505269