Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Cao học

Thông báo danh sách sinh viên xử lý kỷ luật tháng 5 (04/06/2015)
Ấn định danh sách có 20 sinh viên
Ngày 28 tháng 5 năm 2015, Hội đồng kỷ luật của Nhà trường đã họp xem xét và xử lý kỷ luật 20 sinh viên từ hình thức khiển trách đến cảnh cáo, Nhà trường thông báo các khoa, các đơn vị liên quan và HSSV toàn trường biết.
Cụ thể danh sách sinh viên ấn định ở file đính kèm dưới đây:
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 12

Lượt truy cập: 27655