Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHCQ_LT

Thông báo về việc chuyển một số phòng học để tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên (02/06/2015)
Cho cán bộ, giảng viên sinh viên.

THÔNG BÁO
NGÀY 4,5/6/2015 NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN


 Nên phải chuyển phòng học của một số học phần Vì vậy Nhà trường thông báo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên biết để thực hiện. Cụ thể như sau: 

  CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC TẠI NHÀ A CÓ SỰ THAY ĐỔI  

Ngày học

Phòng

Môn học

Giáo viên

Tiết

Chuyển sang

04/6/2015

A2 102

Tiếng Pháp 1(214)_05

Thái Anh Tuấn

6->8

D3 101

04/6/2015

A2 301

Chuyên đề Triết học(214)_01

Nguyễn Lương Bằng

1->3

D3 301

04/6/2015

A2 301

Tác phẩm Mác Lênin về chính trị(214)_01

Đinh Trung Thành

4->5

D3 301

04/6/2015

A3 201

Đọc nâng cao 2(214)_02

Nguyễn Thị Bích Hiền

1->3

D3 101

05/6/2015

A2 102

Viết nâng cao 2(214)_03

Vũ Thị Việt Hương

8->10

D3 101

05/6/2015

A3 104

Kỹ thuật điện công trình(214)_01_XD

Nguyễn Hồng Quảng

9->10

D3 301

05/6/2015

A3 401

Sức bền vật liệu 1(214)_05_XD

Nguyễn Hữu Cường

3->5

D3 101

  CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC TẠI NHÀ B CÓ SỰ THAY ĐỔI NHƯ SAU:

Ngày học

Phòng

Môn học

Giáo viên

Tiết

Chuyển sang

04/6/2015

B1 102

Viết nâng cao 2(214)_01

Vũ Thị Việt Hương

8->10

D3 102

04/6/2015

B2 503

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin II(214)_02_TL2

Nguyễn Thị Diệp

7->8

D3 103

04/6/2015

B2 503

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin II(214)_02_TL3

Nguyễn Thị Diệp

9->10

D3 103

04/6/2015

B3 101

Nhập môn khoa học giao tiếp(214)_01_GDCT

Lê Thục Anh

4->5

D3 101

04/6/2015

B3 202

Kiến trúc(214)_03

Nguyễn Thị Kiều Vinh

1->2

D3 401

04/6/2015

B3 204

Kiến trúc(214)_04

Nguyễn Thị Kiều Vinh

4->5

D3 401

04/6/2015

B3 304

Tiếng Pháp 1(214)_03_138

Trương Thị Minh

6->8

D3 202

04/6/2015

B3 305

Nói nâng cao 2(214)_06

(Chuyên gia 1)

8->10

D3 203

04/6/2015

B3 404

Viết nâng cao 2(214)_04

Nguyễn Thị Tường

8->10

D3 301

 

 

 

 

 

05/6/2015

B2 201

Tiếng Pháp 1(214)_04_10B

Nguyễn Duy Bình

6->8

D3 102

05/6/2015

B3 201

Kỹ thuật điện công trình(214)_02_XD

Nguyễn Hồng Quảng

6->7

D3 301

05/6/2015

B3 305

Đọc nâng cao 2(214)_04

Cao Thị Phương

8->10

D3 103

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 14

Lượt truy cập: 1170296