Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHCQ_LT

KẾ HOẠCH Xây dựng thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học, xử lý học vụ và nộp học phí học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2016 - 2017 (04/11/2016)
Thông báo dành cho CB, Sinh viên các khóa
KẾ HOẠCH 
Xây dựng thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học, xử lý học vụ và  nộp học phí học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2016 - 2017
(trích dẫn KẾ HOẠCH số 41/KH-ĐHV, ký ngày 03/11/2016)

Để triển khai công tác dạy và học đảm bảo đúng quy định theo Kế hoạch thời gian đào tạo năm học 2016-2017 đạt kết quả tốt, Nhà trường triển khai kế hoạch xây dựng thời khóa biểu, đăng ký học, xử lý học vụ, thu học phí cho học kỳ II năm học 2016 – 2017 như sau:
(Xem chi tiết và cụ thể ở file đính kèm)

I. Học kỳ II năm học 2016 - 2017
1. Kế hoạch thu học phí (Phòng Kế hoạch Tài chính phụ trách)
+ Khóa học: K56 - Thời gian thực hiện: 10/11 - 14/11/2016;
+ Khóa học: K55 - Thời gian thực hiện: 15/11 - 18/11/2016;
+ Khóa học: K54 - Thời gian thực hiện: 21/11 - 24/11/2016;
+ Khóa học: K53, K57 Thời gian thực hiện: 25/11 - 28/11/2016;

2. Sinh viên đăng ký học
Các học phần GDQP-AN, GDTC của K56, K57 - Thời gian thực hiện: 04/12 - 06/12/2016 (CVHT đăng ký)
+ Khóa học:  K56 Thời gian thực hiện: 07/12 - 09/12/2016
+ Khóa học: K55 - Thời gian thực hiện: 10/12 - 12/12/2016
+ Khóa học: K54 - Thời gian thực hiện: 13/12 - 15/12/2016
+ Khóa học: K53 - Thời gian thực hiện: 16/12 - 18/12/2016
+ Khóa học: K57 - Thời gian thực hiện: 19/12 - 21/12/2016 (CVHT đăng ký)
+ Đăng ký chéo: Tất cả các khóa Thời gian thực hiện: 22/12 - 25/12/2016

3. Xử lý học vụ
+ K56 (Các ngành học GDQP - AN từ 26/12/2016 -22/01/2017) Thời gian thực hiện: 10/12 - 25/12/2016
+ Tất cả các khóa, các ngành còn lại Thời gian thực hiện: 26/12/2016-15/01/2017

II. Học kỳ hè năm học 2016 – 2017
1. Kế hoạch thu học phí
+ Khóa học: K57 - Thời gian thực hiện: 04/4 - 07/4/2017;
+ Khóa học: K56 - Thời gian thực hiện: 10/4 - 13/4/2017;
+ Khóa học: K55 - Thời gian thực hiện: 14/4 - 19/4/2017;
+ Khóa học: K54 - Thời gian thực hiện: 20/4 - 26/4/2017;
+ Khóa học: K53 - Thời gian thực hiện: 27/4 - 03/5/2017.

2. Sinh viên đăng ký học
+ K57 và các học phần GDQP - AN của K56 - Thời gian thực hiện:02/5 - 04/5/2017 (CVHT đăng ký)
+ Khóa học:  K56 Thời gian thực hiện: 05/5 - 07/5/2017
+ Khóa học: K55 - Thời gian thực hiện: 08/5 - 10/5/2017
+ Khóa học: K53, K54 - Thời gian thực hiện: 11/5 - 13/5/2017
+ Đăng ký chéo: Tất cả các khóa Thời gian thực hiện: 15/5 - 21/5/2017

3. Xử lý học vụ
+ Khóa học: Tất cả các khóa - Thời gian thực hiện: 22/5 - 04/6/2017

Lưu ý:

- Các học phần GDQP- AN của khóa 56, GDQP – AN và GDTC của khóa 57 học vào học kỳ II và học kỳ hè sẽ được CVHT của các khoa đào tạo đăng ký tập trung trước kỳ học. Những học phần sinh viên đăng ký nếu trùng với lịch học các học phần GDQP- AN sẽ bị hủy nếu không có lý do chính đáng để hoãn học các học phần này.

- Các khoa đào tạo rà soát số sinh viên chưa tốt nghiệp của các khóa từ 52 trở về trước và sinh viên các khóa 53, 54 chưa học đúng tiến độ để đề xuất mở lớp, đặc biệt là các học phần ngoại ngữ. Sau thời gian quy định về xử lý học vụ, Nhà trường đóng phần mềm đăng ký học để chốt dữ liệu và học phí.

- Sinh viên các lớp chủ động xây dựng kế hoạch học tập, nộp học phí và thực hiện đăng ký học, học tập theo thời gian quy định.

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 12

Lượt truy cập: 27492