Từ ngày 03 tháng 7 năm 2020 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020 sinh viên kiểm tra trên trang cá nhân đã đúng các thông tin trong mục thông tin người học về số tài khoản ngân hàng (Tài khoản phải chính chủ của sinh viên, không được mượn tài khoản của người khác) nếu chưa đúng sinh viên tiến hành chỉnh sửa số tài khoản ngân hàng của mình trên trang cá nhân trong mục thông tin người học của sinh viên.

Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 7 năm 2020  phòng Kế hoạch – Tài chính tiến hành rà soát số tài khoản và tiền hành chuyển khoản số tiền thừa cho sinh viên đã cập nhật số tài khoản qua ngân hàng (chính chủ của sinh viên). Sau ngày 21 tháng 7 năm 2020 sinh viên kiểm tra trong thẻ của mình đã nhận đúng với số tiền thừa hay chưa nếu chưa đúng liên hệ với Nhà trường qua Phòng  Kế hoạch – Tài chính để giải quyết.

Đề nghị các khoa, Viện đào tạo thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện theo kế hoạch.

Nếu sinh viên không cập nhật được số tài khoản có thể liên hệ TT Công nghệ Thông tin Tầng 5 gặp Thầy Nghĩa SĐT:0839247267 để được hỗ trợ.

Trân trọng thông báo ./.

                                                                               Nghệ An, ngày 03 tháng 07 năm 2020.

                                                                                         Phòng Kế hoạch - Tài chính