Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

DHCQ_LT

Thông báo số 2 về việc triển khai học kỳ hè năm học 2019-2020 (17/07/2020)
Cho tất cả sinh viên tham gia học kỳ hè
Thông báo số 2 về việc Triển khai học kỳ hè năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo cho sinh viên tham gia học kỳ hè được biết và thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Thời gian học chính thức của học kỳ hè từ 20/7 đến 30/8/2020.
2. Thứ 3 (21/7/2020) nhà trường tổ chức tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên nên các lớp học tại nhà học A, nhà học B được nghỉ học, giảng viên chủ động bố trí lịch dạy bù cho sinh viên.
3. Sinh viên tham gia học Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh học kỳ hè thực hiện theo công văn số 632/ĐHV-ĐT ngày 13/7/2020 về việc tổ chức học GDTC, GDQP-AN kỳ hè
(trích Công văn số 632/ĐHV-ĐT)
- Sinh viên đăng ký học Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục Thể chất trong học kỳ hè không phải ăn, ở tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Đại học Vinh.
- Học phí học Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục Thể chất trong học kỳ hè có hệ số dịch vụ: 1,5 (bao gồm cả sinh viên sư phạm và sinh viên thuộc các đối tượng miễn giảm học phí).
- Tiền quân trang, quân phục cả đợt học là: 120.000 đồng/sinh viên (đã bao gồm tiền giặt là).
- Sinh viên học Giáo dục Thể chất được mang trang phục cá nhân đảm bảo phù hợp với môn học.
(Sinh viên có nhu cầu đăng ký học hay hủy đăng ký các học phần GDTC hay GDQP-AN học liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để hỗ trợ xử lý trước ngày 24/7/2020)
Nhà trường yêu cầu các đơn vị, Giảng viên, Trợ lý đào tạo, cố vấn học tập, Lớp trưởng thông báo rộng rãi cho sinh viên được biết và thực hiện tốt theo thông báo này./.
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 13

Lượt truy cập: 385963