Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Cao học

Thông báo V/v triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt 2 (tháng 10/2015) (20/09/2015)
Cho sinh viên đã hoàn thành chương trình học

 

          ( Trích dẫn thông báo   Số : 3457/ĐHV-ĐT)                                      

 Kính gửi :  Trưởng các khoa đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị liên quan

Lớp trưởng và sinh viên các lớp khóa 52 hệ chính quy trở về trước

 

            Theo kế hoạch thời gian đào tạo đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Nhà trường sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt 2 (đợt tháng 10 năm 2015). Để hoàn tất thủ tục xét tốt nghiệp đúng thời hạn, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau :

1. Các khoa đào tạo:

            - Hoàn thành việc tổ chức chấm thi vào điểm học kỳ hè cho sinh viên khóa 52 hệ chính quy trở về trước.

- Kiểm tra, rà soát các học phần, số tín chỉ đã tích lũy, điểm trung bình chung tích lũy của tất cả sinh viên khóa 52 trở về trước theo khung chương trình đào tạo chính quy, liên thông, ngành 2 để xét công nhận tốt nghiệp.

            - Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng rà soát điểm các học phần toàn khóa học theo khung chương trình đào tạo, kịp thời nhập điểm các học phần vào hệ thống trước ngày 22/9/2015.

- Thông báo cho sinh viên hoàn thành học phí và các khoản kinh phí liên quan trước khi xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức nhận xét, đánh giá, phân loại rèn luyện và ghi vào lý lịch sinh viên.

- Rà soát các sinh viên vi phạm kỷ luật bị cảnh cáo cấp Trường trở lên, sinh viên có khối lượng các học phần bị điểm F phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình để hạ bậc đối với loại xuất sắc và giỏi.

- Thành lập Hội đồng và tiến hành xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 52 trở về trước (ngành 1 và ngành 2), nộp Biên bản họp, danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, không đủ điều kiện tốt nghiệp, phân loại xếp hạng tốt nghiệp và các bảng biểu tổng hợp nộp về Trường (qua Phòng Đào tạo) trước ngày 25/9/2015.

Sau khi có kết quả xét công nhận tốt nghiệp ở Hội đồng cấp khoa, các khoa có trách nhiệm thông báo đến từng sinh viên để sinh viên kiểm tra, đối chiếu và đính chính sai sót về thông tin cá nhân, kết quả xếp loại (nếu có) và báo cáo về Phòng Đào tạo để chính xác hóa trước khi họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cấp Trường.

2. Phòng Đào tạo

- Lập các biểu mẫu, quy trình hướng dẫn và chuẩn bị các văn bản liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp.

- Rà soát, kiểm tra tính chính xác các thông tin và điều kiện xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên theo quy chế đào tạo, lập danh sách sinh viên đề nghị công nhận tốt nghiệp trình Hội đồng.

3. Trung tâm Đảm bảo chất lượng:

            - Tổ chức lên kế hoạch thi và chấm thi, đôn đốc và phối hợp các khoa đào tạo kịp thời vào điểm các học phần thi. Chốt điểm vào 17h ngày 22/9/2015 để xét công nhận tốt nghiệp.

- Kiểm tra, rà soát phần mềm quản lý điểm và dữ liệu kết quả học tập, đảm bảo tính chính xác, kịp thời cho xét công nhận tốt nghiệp.

4. Phòng CTCT-HSSV:

            - Kiểm tra, rà soát những sinh viên đã bỏ học, sinh viên đã có Quyết định kỷ luật buộc thôi học nhưng vẫn còn tên trên hệ thống mạng, các sinh viên đã quá thời hạn được theo học tại Trường để làm thủ tục xóa tên và ấn định danh sách xét công nhận tốt nghiệp.

            - Phối hợp với các khoa cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin của sinh viên (họ tên, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, giới tính) trên hệ thống mạng CMC để làm hồ sơ tốt nghiệp và in cấp các loại chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp.

- Rà soát và lập danh sách sinh viên thuộc diện bị kỷ luật cảnh cáo trở lên trong danh sách sinh viên giỏi, xuất sắc để hạ bậc xếp hạng tốt nghiệp theo quy chế đào tạo.

5. Phòng Kế hoạch-Tài chính

Rà soát, kiểm tra sinh viên cuối khoá còn thiếu học phí, các khoản kinh phí liên quan và cung cấp danh sách cho phòng Đào tạo, Phòng CTCT-HSSV, các khoa đào tạo để kịp thời thông báo cho sinh viên và xử lý trước khi xét công nhận tốt nghiệp.

 

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 27

Lượt truy cập: 5804576