Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

THÔNG BÁO

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi IELTS đợt thi 28/9/2019
Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi IELTS đợt thi 28/9/2019
Thông báo: về viêc cung cấp THỜI KHÓA BIỂU CỦA HK 1 NĂM HỌC 2019-2020
Cho SV các khóa
Thông báo thay đổi lịch thi cuối kỳ cho sinh viên học các HPCĐ trong học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Thông báo thay đổi lịch thi cuối kỳ cho sinh viên học các HPCĐ trong học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Thông báo lịch thi cuối kỳ cho sinh viên học các HPCĐ trong học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Thông báo lịch thi cuối kỳ cho sinh viên học các HPCĐ trong học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Thông báo kế hoạch tổ chức thi cho sinh viên học kỳ hè năm học 2018-2019
.
Thông báo lịch thi cuối kỳ cho sinh viên học các HPCĐ trong học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Thông báo lịch thi cuối kỳ cho sinh viên học các HPCĐ trong học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Thông báo kế hoạch tổ chức thi HPCĐ, thi bổ sung cho sinh viên vắng thi có lý do vào học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Thông báo kế hoạch tổ chức thi HPCĐ, thi bổ sung cho sinh viên vắng thi có lý do vào học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Thông báo kế hoạch tổ chức thi giữa kỳ cho sinh viên học khóa 58 học kỳ hè năm học 2018-2019
.
Thông báo kế hoạch đăng ký học của học kỳ 1 năm học 2019-2020
Cho sinh viên đại học chính quy
Thông báo: Một số lưu Đăng ký học của học kỳ hè năm học 2018_2019
Cho tất cả sinh viên có đăng ký học kỳ hè 2018_2019
Thông báo rà soát điểm đánh giá học phần học kỳ II năm học 2018-2019 Đại học hệ chính quy
.
Thông báo về việc học bổ sung Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh cho SV liên thông
Cho sinh viên liên thông (chưa có chứng chỉ GDTC, GDQP)
Thông báo kế hoạch tổ chức thi IELTS quốc tế đợt thi tháng 8, tháng 9 năm 2019 tại Trường Đại học Vinh
Thông báo kế hoạch tổ chức thi IELTS quốc tế đợt thi tháng 8, tháng 9 năm 2019 tại Trường Đại học Vinh
Thông báo lịch thi bổ sung đợt thi KTHP học kỳ II năm học 2018 - 2019
Thông báo lịch thi bổ sung đợt thi KTHP học kỳ II năm học 2018 - 2019
Thông báo hoãn lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu cho sinh viên hệ chính quy dự kiến ngày 16-06-2019 sang ngày 22-06-2019
Thông báo hoãn lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu cho sinh viên hệ chính quy dự kiến ngày 16-06-2019 sang ngày 22-06-2019

Trang:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 11

Lượt truy cập: 5804610