Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

THÔNG BÁO

Thông báo hoãn lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu cho sinh viên hệ chính quy dự kiến ngày 16-06-2019 sang ngày 22-06-2019
Thông báo hoãn lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu cho sinh viên hệ chính quy dự kiến ngày 16-06-2019 sang ngày 22-06-2019
Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký học kỳ hè
Cho sinh viên các khóa
Thông báo kết quả thi TA chuẩn đầu ra thi ngày 02-6-2019
Thông báo kết quả thi TA chuẩn đầu ra thi ngày 02-6-2019
Kết quả thi TA chuẩn đầu ra ngày 26-5-2019 và kết quả kiểm tra điểm TA ngày 19-5-2019
Kết quả thi TA chuẩn đầu ra ngày 26-5-2019 và kết quả kiểm tra điểm TA ngày 19-5-2019
Thông báo thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt cuối kịp xét Tốt nghiệp vào đầu tháng 6-2019
Thông báo thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt cuối kịp xét Tốt nghiệp vào đầu tháng 6-2019
Thông báo chuyển lịch thi giữa kỳ cho sinh viên thi ngày 26/5/2019 sang ngày 30,31/5/2019
Thông báo chuyển lịch thi giữa kỳ cho sinh viên thi ngày 26/5/2019 sang ngày 30,31/5/2019
Thông báo chuyển lịch thi giữa kỳ cho sinh viên thi ngày 26/5/2019 sang ngày 30,31/5/2019
Thông báo chuyển lịch thi giữa kỳ cho sinh viên thi ngày 26/5/2019 sang ngày 30,31/5/2019
Thông báo đăng ký chuyển ca thi (tiếng Anh chuẩn đầu ra) từ buổi sáng ngày 26/5/2019 sang chiều ngày 26/5/2019
Những SV không chuyển xin không đăng ký
Thông báo lịch thi bổ sung giữa kỳ II năm học 2018 - 2019 cho sinh viên K58, 59
Thông báo lịch thi bổ sung giữa kỳ II năm học 2018 - 2019 cho sinh viên K58, 59
Thông báo lịch thi bổ sung giữa kỳ II năm học 2018 - 2019 cho sinh viên K58, 59
Thông báo lịch thi bổ sung giữa kỳ II năm học 2018 - 2019 cho sinh viên K58, 59
Thông báo kết quả tiếng Anh chuẩn đầu ra thi ngày 19/5/2019
Thông báo kết quả tiếng Anh chuẩn đầu ra thi ngày 19/5/2019
Thông báo lịch thi B1 chuẩn đầu ra vào ngày 26/5/2019
Thông báo lịch thi B1 chuẩn đầu ra vào ngày 26/5/2019
Thông báo: Kế hoạch đăng ký học và xử lý học vụ học kỳ hè 2018 - 2019 (16/05/2019) Lần 2
Cho sinh viên hệ chính quy (nhắc lại)
Thông báo lịch thi KTHP cho sinh viên học các HPCĐ trong học kỳ II năm học 2018 - 2019
Thông báo lịch thi KTHP cho sinh viên học các HPCĐ trong học kỳ II năm học 2018 - 2019
Thông báo kết quả tiếng Anh B1 chuẩn đầu ra thi ngày 04/5/2019
Thông báo kết quả tiếng Anh B1 chuẩn đầu ra thi ngày 04/5/2019

Trang:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 19

Lượt truy cập: 5237407